Polityka prywatnościW związku z tym, że 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; „RODO”) chcielibyśmy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Twoje dane osobowe zostały pozyskane na podstawie umów zlecenia, zapytań i rozmów telefonicznych lub zgód na wysłane przez nas zapytania mailowe.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli świadczymy Ci jakieś usługi), a także nasz uzasadniony interes. Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celach związanych ze świadczeniem Ci naszych usług – zlecenia usługi lub zakupu części lub akcesoriów oraz w celu wykonania zawartej umowy (w tym zakresie podane przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji umowy) w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi. Przetwarzamy je również w celach archiwalnych, w celach obsługi reklamacji oraz informacji związanych z bezpieczeństwem produktu.
Jeżeli się temu nie sprzeciwisz, możemy je również wykorzystać, aby skontaktować się z Tobą i poprosić Cię o wyrażenie dobrowolnej zgody na przedstawienie Ci naszych ofert, dobrania odpowiedniego marketingu usług oraz realizacji działań posprzedażowych polegających na badaniu satysfakcji klienta. Sprzeciw możesz wyrazić wysyłając maila na adres rodo@zasada.waw.pl

Chcemy Cię także poinformować, że:

1) Nasze dane kontaktowe to: Auto Special Sp. z o.o. oddział Sobiesław Zasada Warszawa Grochowska 163 04-111 Warszawa
2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@zasada.waw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.
3) Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
5) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych
celów;
6) Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych, uzyskania ich kopii od Administratora (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 1) oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Twoją szczególną sytuacją;
8) Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Auto Special gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową www.zasada.vw.pl oraz dla użytkowników korzystających z aplikacji. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Zbieranie i wykorzystanie informacji

Auto Special jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na www oraz w aplikacji. Auto Special nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej

Anonimowość

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi do czasu przesłania zapytania za pomocą strony www, aplikacji lub złożenia zamówienia. Informacje zawarte w logach systemowych są przez Auto Special wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszego serwera. Ponadto Auto Special zastrzega sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych.

Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Auto Special może używać cookies do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

Zamówienia

W celu złożenia zamówienia lub przesłania zapytania wymagana jest włączona obsługa cookies w przeglądarce internetowej. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych usług. Złożenie zamówienia wymaga podania informacji o użytkowniku poprzez wypełnienie formularza, w którym należy podać informacje kontaktowe (imię, nazwisko, adres, e-mail). Informacje zawarte w formularzu są wykorzystywane przez Auto Special do realizacji zamówienia.

Subskrypcje

Aby otrzymać pewne informacje o naszej firmie, konieczne jest podanie przez użytkownika swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez Auto Special tylko w celu wysłania żądanych informacji. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może w każdej chwili anulować subskrypcję.

Ochrona danych i zachowanie poufności

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez Auto Special za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

Auto Special zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.